Cíle projektu

Cílem našeho komplexního projektu je zvýšení povědomí laické veřejnosti včetně dětí a mládeže o problémech životního prostředí v ekosystémech – modelovou oblastí je přírodovědně cenné a biotopově pestré údolí Labe v okolí Ústí nad Labem. Úkolem populárně-naučných výstupů realizovaných v rámci projektu je nejen poskytnutí znalostí o místním přírodně-kulturním dědictví, ale také zvýšení motivace k environmentálně odpovědnému jednání a k ochraně biodiverzity.